O etapă deosebit de importantă în procesul de construcție este cea de proiectare, deoarece anume ea înlătură apariția ulterioară a unor deficiențe in perioada de exploatare a construcției. Lipsa unui proiect tehnic, care include, de regulă, toată informația necesară executării corecte a unei construcții, sporește riscul cedării în timp a acesteia.

     Proiectarea unei construcții trebuie efectuată ținându-se cont de două aspecte esențiale:

aspectul structural – care presupune calculul rezistențelor derivate din impactul încărcăturilor și comportamentul structurii în acest sens, dar și aspectul estetic și arhitectural.

     Proiectul aferent unei construcții trebuie să respecte aceste criterii în așa mod încât utilizatorul să recunoască ușor rezistența structurii proiectate la cerințele contemporane. Aceste  aspecte dețin un  loc important  în activitatea zilnică a departamentului de proiectare al companiei Colass.

     Suntem o echipa tânără, ambițioasă , am dezvoltat o pasiune atât pentru lucrurile simple, cât și pentru cele complexe, garantând astfel executarea construcțiilor calitative.

     Proiectăm și Executam diverse proiecte ce țin de hale, depozite, clădiri și construcții cu destinații agroindustriale.

     Proiectăm linii și procese tehnologice ce țin de producerea și prelucrarea cerealelor și culturilor agricole.

     Proiectarea nicidecum nu poate fi o simplă semnătură a unui specialist avizat pe un proiect. Din contra, proiectarea este o etapă preliminară indispensabilă care trebuie să se afle la baza fiecărei construcții. Responsabilitatea asumată de către specialiștii proiectanți este una enormă, considerând mai cu seamă mulțimea de factori ce pot influența comportamentul construcției  de-a lungul timpului.

    Compania COLASS pune accent pe valoarea acestor etape, ceea ce ne poziționează pe o scară avantajoasă în fața clienților noștri. Garantăm respectarea tuturor standardelor și normelor de realizare a unor construcții rezistente și durabile în timp.